Một hoạt động đặc biệt trong dự án trợ giúp suất ăn giá rẻ là “Phở cho người nghèo” do nhóm bạn Ngày thứ Năm Hạnh Phúc và một vài doanh nghiệp, tổ chức tài trợ. Hàng tháng mỗi quán sẽ có từ 1 - 4 ngày nấu các món nước như: Phở, Mỳ gà tiềm, Hủ tiếu Nam Vang, Bún Bò Huế…
Đã góp được: 500,000₫
Cần huy động: 0₫
1 Donors

Một hoạt động đặc biệt trong dự án trợ giúp suất ăn giá rẻ là “Chương trình Ngày Thứ năm Hạnh Phúc” do nhóm bạn Ngày thứ Năm Hạnh Phúc và một vài doanh nghiệp, tổ chức tài trợ. Hàng tháng mỗi quán sẽ có từ 1 – 4 ngày nấu các món nước như: Phở, Mỳ gà tiềm, Hủ tiếu Nam Vang, Bún Bò Huế…để phục vụ thực khách, mỗi phần ăn chỉ có giá 1.000 đồng bao gồm luôn món tráng miệng và nước uống. Những ngày này thường được bà con ủng hộ rất đông và nhiệt tình vì đem lại cảm giác lạ miệng, ngon, rẻ…

4(3)

nc4