Bàn giao chiếc xe số 57

Hôm nay hẳn là một ngày đặc biệt với chú Lý Vuôn,