Sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, kế hoạch kiểm toán tài chính Quỹ liên tục bị hoãn nên việc cập nhật báo cáo kiểm toán chậm trễ hơn mọi năm.

Việc kiểm toán tài chính về các khoản thu-chi cho các dự án, chương trình hoạt động được thực hiện hàng năm bởi Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY) . Chúng tôi luôn đề cao sự minh bạch, công khai rõ ràng về các khoản đóng góp từ các đơn vị, tổ chức, cá nhân. Đó cũng là sự trân trọng và biết ơn đến sự đồng hành của Quý Nhà hảo tâm.

Vào tháng 4/2022, EY sẽ tiếp tục kiểm tra tài chính của Quỹ trong năm 2020.

Các thông tin và báo cáo sẽ tiếp tục được cập nhật.

Xem kết luận báo cáo tại: https://quybongsen.org/bao-cao-tai-chinh/bao-cao-kiem-toan/bao-cao-kiem-toan-2019/