Cứu trợ khẩn cấp

Cứu trợ lũ lụt miền Trung 2022

Đợt 1: Cập nhật hỗ trợ Kỳ Sơn
CẬP NHẬT CỨU TRỢ KỲ SƠN-NGHỆ AN
Từ đêm hôm qua,Tác viên Quỹ Từ thiện Bông Sen và Quán Yên vui Vinh-Nghệ An đã lên đường đến hỗ trợ tại xã Tà Cạ,

Tiếp tế về quê tránh dịch

Cập nhật tình hình hỗ trợ tại các trạm tiếp tế

Ngày 31/7 Trạm tiếp tế Gia Lai
Trạm tiếp xăng ở Iale Gia Lai do QYV Pleiku Gia Lai phối hợp bạn Ngô Long chuyên tiếp xăng.