Kỳ 444: “Còn nước còn tát, em sẽ cứu lấy con”

Bệnh nhân Giang Tiến Toàn (sinh năm 2004) đang sinh sống tại quận 5,