KỲ 374: Gia cảnh khó khăn không tiền cho cha điều trị tiếp

Bệnh nhân Thái Văn Nhỏ (sinh năm 1964) quê An Giang hiện đang điều trị tại khu A1 (Lao nặng) bệnh viện Phạm Ngọc Thạch TPHCM.