KỲ 375: Chồng bệnh nặng nhiều năm, người vợ nghèo khó khăn chồng chất

Bệnh nhân Nguyễn Xuân Vũ (sinh năm 1972) quê Bình Thuận,