Kỳ 383: Chồng bệnh nặng, con thơ dại, không lao động chính, gia đình nghèo lâm cảnh khó khăn chồng chất

Anh Vũ Văn Thương (sinh năm 1976) quê Ninh Bình hiện đang tạm trú tại tại địa chỉ 131 Đường Mồi,