Kỳ 407: Xót xa hoàn cảnh người mẹ đơn thân lâm bệnh nặng

Bệnh nhân Thị Thu (sinh năm 1989) dân tộc Stiêng,