Kỳ 411: Xin chung tay giúp bé sinh non mắc bệnh xơ phổi

Bé Neang Sa Ruôn (2 tháng tuổi) dân tộc Khơ me,