Kỳ 415: Xin chung tay giúp bé Sâng bị u hốc mắt

Bé Hồ Thị Sâng (10 tuổi) dân tộc Cadong quê Bắc Trà My – Quảng Nam,