Kỳ 423: Khánh kiệt vì chữa bệnh cho mẹ

Bệnh nhân Trương Thị Quen (sinh năm 1962) quê Bạc Liêu,