Kỳ 437: Chồng đột quỵ, con phải nghỉ học, gia đình lâm cảnh túng quẫn

Bệnh nhân Phạm Văn Văn (sinh năm 1970) đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh.