Kỳ 449: Xót xa cảnh người mẹ một thân một mình chăm con bệnh tật

Bệnh nhân Tào Dân Đạt (sinh năm 2011) quê Đà Nẵng.