Kỳ 450: Nhà nghèo lại gặp bệnh hiểm nghèo

Bệnh nhân Trần Anh Beo (sinh năm 2013) quê Kiên Giang.