Kỳ 454: Bệnh nhân nghèo không có tiền phẫu thuật

Bệnh nhân Lê Văn Tấn (sinh năm 1954) thường trú tại Bình Tân.