Kỳ 456: 7 tuổi, em đã phải trãi qua 4 lần phẫu thuật

Bệnh nhân Ngô Nguyễn Ngọc Vy (sinh năm 2013) quê Đồng Tháp.