Quán cơm Xã hội Nụ Cười 7

Quán cơm Nụ Cười 7 nằm trong chuỗi quán cơm 2.000đ,