Kỳ 459: Em Đăng bị bệnh tim đã nhiều lần cận kề cái chết

Bệnh nhân Võ Hải Đăng sinh năm 2002, quê quán ở Thái Hòa 2 – Phú Túc – Định Quán – Đồng Nai.