Kỳ 460: Hơi thở của sinh linh bé nhỏ

Bé Đinh Vũ Hoàng Long mang trong người căn bệnh tim khi chưa tròn 2 tuổi,