Kỳ 452: Xót xa người phụ nữ tàn tật chẳng may bị xe tông

Bệnh nhân Nguyễn Thị Hoàng Mai (sinh năm 1964) quê Đà Nẵng.