Kỳ 448: Chị liệt nửa người, không thể nói chuyện chỉ vì lo cho gia đình

Bệnh nhân Nguyễn Thị Ngọc Hoa (sinh năm 1971) quê Tiền Giang.