Hiện nay, chúng tôi, QUỸ TỪ THIỆN BÔNG SEN nhận được thông tin có hai page lấy tên “Quỹ Từ Thiện Bông Sen Vàng” và”Quỹ Từ Thiện Bông Sen” để đăng về các chương trình hỗ trợ trong đó có SỬ DỤNG TRÁI PHÉP THÔNG TIN WEBSITE, HÌNH ẢNH của Quỹ Bông Sen
Chúng tôi không chấp nhận thông tin, hình ảnh các hoạt động của QUỸ được sử dụng mà không xin phép dưới mọi hình thức và mục đích CHƯA ĐƯỢC XÁC THỰC. Yêu cầu Admin của Page Quỹ Từ Thiện Bông Sen Vàng XÓA hoặc ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN CHO CHÍNH XÁC. Bởi vì, thông tin của Quỹ Bông Sen đã được đăng ký với BỘ NỘI VỤ.
Nếu các bạn CỐ TÌNH LỢI DỤNG uy tín của Quỹ Bông Sen và sự thương cảm của nhà hảo tâm với những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi sẽ YÊU CẦU CƠ QUAN CHỨC NĂNG VÀO CUỘC ĐIỀU TRA theo thông tin tài khoản cá nhân dùng để nhận hỗ trợ.
Trân trọng ./.