Ngày 26,27,28 tháng 8 Quỹ Từ thiện Bông Sen và đoàn Y-Bác sĩ Thiện Đức đã có chuyến khám bệnh, phát thuốc tại xa EaTrol, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên. Quỹ Bông Sen đã đồng hành 105 triệu đồng cho các chi phí: phòng ở cho đoàn, xe di chuyển và một phần tiền thuốc để cấp phát cho bệnh nhân. Trong buổi khám bệnh, đoàn Y-Bác sĩ đã khám nội tổng quát 530 bệnh nhâ, Nha khoa : trám răng 86 trường hợp và nhổ răng 16 trường hợp. Nhãn khoa: 96 bệnh nhân và phát 50 kính. Siêu âm 88 bệnh nhân, Phụ khoa 36 bệnh nhân. Mặc dù đoàn gặp khá nhiều khó khăn trong giao tiếp với các bệnh nhân nhưng với sự hỗ trợ từ các bạn Tình nguyện viên địa phương, việc khám bệnh vẫn diễn ra thuận lợi.
Quỹ đã vận động được 22.200.000 đồng/105 triệu đồng; phần còn lại trích từ những đóng góp cho Tất cả mục đích mà các Nhà hảo tâm đã đồng hành cùng Quỹ. Để thực hiện tiếp các chương trình khám bệnh, chúng tôi vô cùng mong nhận được sự quan tâm của mọi người.