Công ty kiểm toán quốc tế Ernst & Young đã chính thức ký hợp đồng trở thành nơi kiểm toán cho Quỹ từ thiện Tình Thương TP.HCM trong năm tài chính 2013. Toàn bộ chi phí cho dịch vụ kiểm toán Ernst & Young sẽ tài trợ miễn phí cho Quỹ từ thiện Tình Thương.

 

Quỹ từ thiện Tình Thương TP.HCM được Ủy Ban Nhân Dân TP. Hồ Chí Minh cấp phép thành lập theo quyết định số 2267/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2012. Sau 2 năm hoạt động, bộ máy kế toán quản lý tài chính của Quỹ được đánh giá luôn thể hiện sự chuyên nghiệp, nghiêm túc với việc công khai báo cáo tài chính định kỳ 1 lần/tháng, tất cả các hoạt động thu – chi hằng ngày đều được công khai trong vòng 24h tại website, diễn đàn Quỹ. Đặc biệt, sau khi kết thúc 1 năm tài chính, Quỹ sẽ tiến hành kiểm toán tài chính độc lập bởi một Công ty kiểm toán uy tín.

 

Năm nay, rất tình cờ và may mắn khi Quỹ từ thiện Tình Thương nhận được sự hỗ trợ kiểm toán tài chính từ Công ty kiểm toán quốc tế Ernst & Young – Một Công ty hàng đầu trong lĩnh vực kế toán kiểm toán hiện nay. BQL Quỹ xin được gởi lời cảm ơn chân thành đến Công ty Ernst & Young với sự hỗ trợ đặc biệt này.

 

Mọi người có thể tham khảo kết quả kiểm toán tài chính Quỹ từ thiện Tình Thương năm 2012 tại: http://tuthientinhthuong.org/ContentReportDetail.aspx?id=251&cateid=224