Từ ngày 22/3-26/3/2021, Công ty kiểm toán Ernst & Young Việt Nam đã tiến hành kiểm toán tài chính Quỹ Từ thiện Bông Sen năm 2019 và 2020.

Việc kiểm toán từ một công ty kiểm toán độc lập sẽ đảm bảo tính  khách quan, xác minh tính trung thực và minh bạch của các khoản đóng góp và thu chi trong quá trình vận chuyển lòng tốt từ Nhà hảo tâm đến người cần thiết của Quỹ Bông Sen.

Tất cả chứng từ tài chính, sổ thu chi đóng góp sẽ được xem xét kỹ lưỡng cùng với những vấn đáp trực tiếp giữa chuyên viên kiểm toán và kế toán Quỹ. Bên cạnh đó, các chuyên viên kiểm toán của Ernst & Young Việt Nam sẽ đến khảo sát hoạt động thực tế tại các dự án Quỹ Bông Sen đang triển khai.

Kết quả kiểm toán sẽ được thông tin trên các phương tiện truyền thông của Quỹ Từ thiện Bông Sen trong thời gian ngắn tới đây sau khi Ernst & Young công bố kết quả kiểm toán chính thức.