Chương trình này hỗ trợ các em học sinh rơi vào hoàn cảnh khó khăn, nguy cơ bỏ học. Chương trình không đặt tiêu chí học giỏi lên đầu, và cố gắng mở rộng đến vùng thôn quê, vùng cao, vùng xa thành phố. Phạm vi chương trình là thành phố Huế và các tỉnh miền Trung.

0 Donors

Các tác viên của chương trình sẽ tìm kiếm các học sinh, sinh viên có hoàn cảnh ngặt nghèo, tai ương, khó khăn đến mức phải cân nhắc có nên tiếp tục theo đuổi việc học hay không. Sau khi xác minh với nhà trường và địa phương, sẽ có giải pháp giúp đỡ thiết thực cùng với việc giám sát hiệu quả của sự trợ giúp này

Đây là chương trình thừa ủy nhiệm của gia đình ông bà Lê Văn Dũng và Trương Thị Trinh Thuận. Giai đoạn đầu chương trình không nhận đóng góp từ bên ngoài mà chỉ nhận đóng góp từ gia đình ủy nhiệm.

Quỹ Từ thiện Bông Sen