Foreign Organizing Companies join hands with Bong Sen Charity Fund to support communities affected by Covid-19

Trong tháng 6 và tháng 7, khi mà dịch bệnh tại Việt Nam đang tạm lắng nhưng kinh tế Việt Nam vẫn còn rất ảm đạm do sức mua toàn dân đang suy giảm.