Thông báo kết thúc Dự án Nụ Cười 7 và Nụ Cười 8

Sau nhiều năm đồng hành cùng Quỹ Từ thiện Bông Sen,