Emergency relief

 

 

 • Is campaigning
  Indefinite
 • Completed
  CẬP NHẬT CHƯƠNG TRÌNH CỨU TRỢ KỲ SƠN-NGHỆ AN Với sự chung tay từ Quý nhà hảo tâm, Quỹ Bông Sen đã hỗ trợ 218 hộ dân, mỗi phần quà trị giá 276.000 đồng bao gồm 1 thùng mì và 200 nghìn đồng tiền mặt. Cảm ơn Quý Nhà hảo tâm luôn đồng hành cùng Quỹ Bông Sen, cảm ơn các Tác viên tại Yên vui Vinh-Nghệ An đã không quản ngại khó khăn mang bóng áo xanh có mặt trên khắp nẻo đường. 𝑻𝒐̂̉𝒏𝒈 𝒌𝒊𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒊́ 𝒕𝒉𝒖̛̣𝒄 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏: 𝟔𝟎.𝟏𝟔𝟖.𝟎𝟎𝟎 đ𝒐̂̀𝒏𝒈. 𝑻𝒓𝒐𝒏𝒈 đ𝒐́, đ𝒐́𝒏𝒈 𝒈𝒐́𝒑 𝒕𝒖̛̀ 𝑸𝒖𝒚́ 𝑵𝒉𝒂̀ 𝒉𝒂̉𝒐 𝒕𝒂̂𝒎 𝒄𝒉𝒐 𝒄𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒊̀𝒏𝒉 𝒍𝒂̀ 𝟓𝟑.𝟖𝟏𝟑.𝟗𝟎𝟎 đ𝒐̂̀𝒏𝒈, 𝒕𝒓𝒊́𝒄𝒉 𝒕𝒖̛̀ đ𝒐́𝒏𝒈 𝒈𝒐́𝒑 𝒕𝒂̂́𝒕 𝒄𝒂̉ 𝒎𝒖̣𝒄 đ𝒊́𝒄𝒉 𝒄𝒖̉𝒂 𝑸𝒖𝒚̃ 𝑩𝒐̂𝒏𝒈 𝑺𝒆𝒏 𝟔.𝟑𝟓𝟒.𝟏𝟎𝟎 đ𝒐̂̀𝒏𝒈.
  Donation 54,023,900₫
  Mobilization 60,000,000₫
  Deduct funds 5,976,100₫