Năm 2012, Quỹ từ thiện Tình Thương hoạt động trên 2 mảng dự án lớn gồm trợ giúp suất ăn giá rẻ và trợ giúp y tế. Từ thiện Tình Thương luôn công khai báo cáo tài chính hàng tháng trên website chính thức của Quỹ là www.tuthientinhthuong.org.

 

Theo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính từ Công ty AS kết luận “Xét trên mọi phương diện trọng yếu, các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính đính kèm và báo cáo quyết toán ngân sách bao gồm : Bảng cân đối tài sản, Tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng và thuyết minh báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực tình hình tài chính của Quỹ từ thiện Tình Thương TP.HCM từ ngày 05 tháng 05 năm 2012 đến ngày 31 tháng 12 năm 2012, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan”

 

Quỹ từ thiện Tình Thương xin được gởi lời cảm ơn chân thành đến công ty kiểm toán AS, một công ty kiểm toán lâu năm và uy tín đã hỗ trợ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 miễn phí cho Quỹ từ thiện tình thương TP.HCM. Hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ kiểm toán tài chính từ AS trong các năm tiếp theo.

 

Xem biên bản kết quả kiểm toán báo cáo tài chính đầy đủ tại đây