TÌM BẠN ĐỒNG HÀNH NĂM 2022
𝗤𝘂𝘆̃ 𝗕𝗼̂𝗻𝗴 𝗦𝗲𝗻 đ𝗮𝗻𝗴 𝗰𝗮̂̀𝗻 𝘁𝗶̀𝗺 𝘂̛́𝗻𝗴 𝘃𝗶𝗲̂𝗻 𝗰𝗵𝗼 𝗰𝗮́𝗰 𝘃𝗶̣ 𝘁𝗿𝗶́:
– Chuyên viên cố vấn: Tâm lý, Sức khỏe và Kỹ năng sống cho trẻ
– Nhân viên chương trình Người Bạn Lớn (Hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi Covid-19)
– Tình nguyện viên hỗ trợ Quản trị website và hỗ trợ hoạt động tại Quỹ
————————————
𝑴𝒐̣𝒊 𝒕𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒏 𝒍𝒊𝒆̂𝒏 𝒉𝒆̣̂ 𝒗𝒂̀ 𝒉𝒐̂̀ 𝒔𝒐̛ 𝒗𝒖𝒊 𝒍𝒐̀𝒏𝒈 𝒈𝒖̛̉𝒊 𝒗𝒆̂̀:
QUỸ TỪ THIỆN BÔNG SEN
Lầu 5, Số 7-9-11 Mai Thị Lựu, P.Đa Kao, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 3910 7612 – Ext: 227 (8:15 – 17:00, Từ thứ 2 đến thứ 7)
Email: contact@quybongsen.org