Kỳ 437: Trao tiền hỗ trợ cho bệnh nhân Phạm Văn Văn

Bệnh nhân Phạm Văn Văn (sinh năm 1970) đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh.