Kỳ 382: Cha bệnh, con thơ, lo chạy ăn từng bữa, gia đình nghèo lâm cảnh nợ nần, túng quẫn

Cập nhật: Ngày 28/08/2018, Quỹ Từ thiện Bông Sen đã trao số tiền 300.000 đồng từ nhà hảo tâm Le Thi Ngoc Han,