Kỳ 383: Chồng bệnh nặng, con thơ dại, không lao động chính, gia đình nghèo lâm cảnh khó khăn chồng chất (Cập nhật ngày 05/07/2019)

Cập nhật: Chiều ngày 05/07/2018, Quỹ Từ thiện Bông Sen đã hỗ trợ lần 6 số tiền 5.000.000 đồng (hỗ trợ chi phí khám lấy thuốc tháng 6-7/2019) giúp gia đình anh phần nào vơi bớt khó khăn.