Kỳ 385: Quá khó khăn không xoay nổi 5 triệu đồng viện phí đành cho chồng xuất viện (Cập nhật ngày 04/10/2018)

Cập nhật: Chiều 03/10/2018, Quỹ Từ thiện Bông Sen đã chuyển số tiền  1.000.000 đồng từ nhà hảo tâm Lam Chi hỗ trợ đến bệnh nhân Trần Văn Việt.