Kỳ 389: Chú xe ôm nghèo cần 4 triệu đồng để điều trị tiếp

Bệnh nhân Huỳnh Văn Thành (sinh năm 1951) quê quận 8,