Kỳ 393: Nghèo túng, tang thương, bệnh tật bủa vây gia đình anh Minh

Bệnh nhân Lê Hoàng Minh (sinh năm 1972) quê Thủ Đức – TP.HCM,