Kỳ 400: Gia cảnh khó khăn không tiền cho cha điều trị tiếp

Bệnh nhân Nguyễn Văn Là (sinh năm 1964) quê Long An,