Kỳ 404: Khánh kiệt, nợ nần, gia đình nghèo cần 10 triệu đồng để con được điều trị

Cập nhật: Sáng ngày 28/03/2019, Quỹ Từ thiện Bông Sen đã hỗ trợ lần 2 số tiền 500.000 đồng từ nhà hảo tâm Lê Nhựt Minh hỗ trợ đến bệnh nhân Dương Minh Kiệt.