Kỳ 418: Xin giúp bé Quang thêm 13 triệu đồng điều trị u tuyến mang tai (Cập nhật ngày 03/07/2019)

Cập nhật: Chiều ngày 03/07/2019 Quỹ Từ thiện Bông Sen đã chuyển lần 2 số tiền 1.000.000 đồng từ nhà hảo tâm Nguyen Kim Hao hỗ trợ đến bệnh nhân Nguyễn Duy Quang.