Kỳ 445: Khánh kiệt vì chữa bệnh cho vợ

Bệnh nhân Nguyễn Thị Đồi (sinh năm 1983) quê tại tỉnh Long An.