KỲ 431: XÓT XA NGƯỜI CHA GIÀ ĐAU ĐỚN TRONG CƠN BẠO BỆNH

Bệnh nhân Bùi Thanh Hiền (sinh năm 1954) quê ở Tiền Giang,