Kỳ 433: Trao tiền hỗ trợ cho bệnh nhân Dương Thị Như Thảo

Bệnh nhân Dương Thị Như Thảo (sinh năm 2005) quê tại tỉnh Kiên Giang.