Kỳ 434: Cha già, mẹ đau, người con trai mang khối u trong người

Bệnh nhân Trần Văn Liền (sinh năm 1997) quê tại Tây Ninh.