Kỳ 436: Trao tiền hỗ trợ cho bệnh nhân Nguyễn Diễm Thúy

Chiều ngày 07/10/2019, Quỹ Từ thiện Bông Sen đã chuyển số tiền 32 triệu đồng đến bệnh nhân Nguyễn Văn Quang.