THÔNG BÁO

Từ ngày 01/10/2019, Quán cơm Xã hội Nụ Cười 7 được điều hành bởi Ban thiện nguyện Nụ Cười, Cựu học sinh Petrus Ký- Lê Hồng Phong chính thức đổi địa chỉ và thời gian bán suất ăn giá rẻ trong tuần.

Địa chỉ mới: số 68/12 Lữ Gia, phường 15, quận 11, Tp HCM
Thời gian bán: các ngày thứ 3 – thứ 5 – thứ 7 trong tuần

Trân trọng.