Ngày 20/03/2023, Quán Yên vui Mai Lĩnh – Quảng Trị đã đại diện Quỹ Từ thiện Bông Sen bàn giao đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải 3 chiếc xe đẩy bệnh nhân phục vụ trong việc vận chuyển bệnh nhân tại bệnh viện.
Với sự hỗ trợ này, chúng tôi mong rằng sẽ góp phần giúp bệnh viện thuận lợi hơn trong quá trình hỗ trợ bệnh nhân.
Ngoài ra, Quán Yên vui Mai Lĩnh – Quảng Trị vẫn đều đặn hỗ trợ suất ăn cho bệnh nhân tại BV ĐK KV Triệu Hải nhằm mang lại suất ăn chất lượng cho bệnh nhân.