Tổ chức

BỘ MÁY CỦA QUỸ TỪ THIỆN BÔNG SEN

Theo điều lệ của Quỹ do Bộ Nội vụ công nhận, bộ máy của Quỹ Từ thiện Bông Sen gồm có:

  1. Hội đồng Quản lý Quỹ
  2. Ban Kiểm soát Quỹ
  3. Hội đồng Điều hành bao gồm các Ban chuyên môn
  4. Văn phòng đại diện, chi nhánh, các đơn vị trực thuộc

Hội đồng quản lý Quỹ bao gồm

(Theo Quyết định công nhận Hội đồng Quản lý Quỹ số 745/QĐ-BNV do Bộ Nội Vụ ban hành ngày 3 tháng 5 năm 2018)

Ông Lê văn Chính, Nhóm chăm sóc Quỹ Bông Sen, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ

Bà Nguyễn Ngọc Phương, Ủy viên Hội đồng Quản lý, Kế toán trưởng

Ông Nguyễn Đức Thịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ

Hội đồng điều hành và các Ban chuyên môn

(Do Hội đồng Quản lý Quỹ bổ nhiệm)

Ông Lê Văn Chính, Nhóm chăm sóc Quỹ Bông Sen, Chủ tịch Hội đồng Điều hành

Ông Nguyễn Minh Lộc (Nam Đồng), Phó chủ tịch Hội đồng Điều hành

Ông Trần Trọng Thức, Phó chủ tịch Hội đồng Điều hành

Ông Nguyễn Dương Thanh Hoàng, Phó chủ tịch Hội đồng Điều hành

Ông Trần Viết Huân, Phó chủ tịch Hội đồng Điều hành

Ông Nguyễn Duy Đức, Ủy viên Hội đồng Điều hành

Bà Châu Thị Bích Nga, Giám đốc Quỹ

Bà Phan Thị Châu, Phó Giám đốc Quỹ

Bà Nguyễn Thị Tường Lan, Phó Giám đốc Quỹ

Bà Nguyễn Lê Vân Khánh, Phó Giám đốc Quỹ, phụ trách các dự án miền Trung

Cô Nguyễn Thị Bé Hênh, Phó Giám đốc Quỹ

Cô Nguyễn Thị Hồng Hiệp, Trưởng Ban Dự án

Ban Kiểm soát Quỹ

Bà Nguyễn Thị Kim Yến, Trưởng Ban Kiểm soát

Cô Nguyễn Thị Mai Vân, Thành viên Ban Kiểm soát

Cô Bùi Thị Ngọc Phượng, Thành viên Ban Kiểm soát

Ban điều hành Quán cơm xã hội Nụ cười – Quán cơm Yên Vui

Bà Phan Thị Châu, Chủ nhiệm dự án Quán cơm Nụ Cười 1 ,Nụ Cười 2 và Nụ Cười 6

Ông Trần Trọng Thức, Chủ nhiệm dự án Nụ Cười 3 – Em đến trường

Bà Lý Thị Lý, Quản lý dự án Nụ Cười 3 – Em đến trường

Bà Nguyễn Thị Tường Lan, Phụ trách dự án Quán cơm Nụ Cười 4 và Nụ Cười 9

Bà Nguyễn Thị Trang Nhung, Quản lý Quán cơm Nụ Cười 4

Ông Võ Tấn Hùng, Chủ nhiệm dự án Quán cơm Nụ cười 4

Bà Tôn Tuyết Minh, Quản lý Quán cơm Nụ Cười 9

Ông Nguyễn Duy Đức, Chủ nhiệm dự án Quán Yên Vui Thanh Khê – Đà Nẵng

Bà Nguyễn Lê Vân Khánh, Quản lý Quán Yên Vui Thanh Khê – Đà Nẵng

Ông Nguyễn Duy Ái, Chủ nhiệm dự án Quán Yên Vui Mai Lĩnh – Quảng Trị

Bà Võ Thị Ngọc Hân, Quản lý Quán Yên Vui Pleiku – Gia Lai

Bà Nguyễn Thị Hoa, Quản lý Quán Yên Vui Vinh – Nghệ An

Bà Lê Thị Hà Linh, Quản lý Quán Yên Vui Ninh Kiều – Cần Thơ

Bà Hoàng Kim Chi, Quản lý Quán Yên Vui Đống Đa – Hà Nội

Cô Nguyễn Thị Mỹ Bình, Quản lý Quán Yên Vui Long Xuyên – An Giang

Bà Đặng Dương Lan Hương, Quản lý Quán Yên vui Nha Trang-Khánh Hòa

Ông Trần Viết Huân, Chủ nhiệm dự án Phở cho Mọi Người

quyết định thành lập quỹ bông sen

Giấy phép thành lập Quỹ Từ thiện Bông Sen

Công nhận đủ ĐKHĐ và công nhận thành viên HĐQL Quỹ

Ban Lãnh đạo Quỹ Từ thiện Bông Sen