Tin Tức

Bàn giao chiếc xe số 58

Hôm nay là một ngày trời nắng đẹp, rất thuận tiện để chúng tôi bàn giao chiếc xe ba bánh điện đến cho anh Vinh.